นศ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีพะเยา ศึกษาดูงาน สวท.พะเยา 22 มี.ค.56
รายการรัฐสภาสัญจร ร.ร.เทศบาล2
21 ม.ค.56
แจกผ้าห่มบ้านต๋อมดง อ.เมือง จ.พะเยา
21 ม.ค.56
กิจกรรมรัฐสภาสัญจรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม12ม.ค.56

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16

กลับไปหน้าแรก