ถ่ายทอดเสียงรายการรอบรู้ สู้ภัยวิกฤต
นอกสถานที่ 4 มิ.ย.56
ถ่ายทอดเสียงเวทีเสวนาฯแก้ไข
ปัญหาลิ้นจี่ อ.แม่ใจ17พ.ค.56
ผอ.สวท.พะเยา รายงานในที่ประชุม
หัวหน้าส่วนประจำเดือน มอบโล่
ประกาศฯผู้ทำคุณประโยชน์30 พ.ค.56
ถ่ายทอดเสียงฯกีฬาชาวไทยภูเขาฯ
ครั้งที่ 25 “กว๊านพะเยาเกมส์”10พ.ค.56
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมตรี
มอบโล่ฯแก่ผู้ทำคุณประโยชน์3พ.ค.56

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16

กลับไปหน้าแรก