เรืออากาศตรีสุวิชา แก้วมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาบัันทึกรายการผู้ว่าพบประชาชน วันที่ 5 กันยายน 2556

ส่วนข่าวและรายการจาก สปข.3 เดินทางมาประชุมเรื่องยาเสพติดที่
สวท.พะเยา วันที่ 3 กันยายน 2556

เจ้าหน้าที่จากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ร่วมจัดรายการให้ความรู้ที่ สวท.พะเยา 4 กันยายน 2556

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16

กลับไปหน้าแรก