สวท.พะเยา จัดโครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย พัฒนาเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ 24 มี.ค.57

ชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์จังหวัดพะเยา นำโดยนายสุรชัย ศรีชัย ประธานชมรมและสมาชิก จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ที่ สวท.พะเยา เนื่องในวันนักข่าว 5 มีนาคม 2557
 

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16

กลับไปหน้าแรก