คุณสุดา ดูงาม เป็นพิธีกร ในการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศไทยของ สำนักงาน ส.ปชส.พะเยา
11 กันยายน 2557

สวท.พะเยา ร่วมถายทอดเสียง
ในกิจกรรม พะเยาสุขใจ ใต้ร่มพระบารมี

18 กันยายน 2557

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ที่ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ ผอ.บุญวาทย ์สมศักดิ์
เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ

พี่อ๋อม สุดา ดูงาม มอบเสื้อแก่แฟนรายการเปิดประตูสู่อาเซียน
18 สิงหาคม 2557
ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมให้เป็นห้องสันทนาการ
25 กรกฎาคม 2557

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16

กลับไปหน้าแรก