คุณสุดา ดูงาม สัมภาษณ์ คุณสวัสดิ์ ชูสุข พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาในรายการ
เดินหน้าราชการไทย 25 พฤศจิกายน 2557

คุณจรัส สิทธิกุลบูตร สปช.พะเยา ร่วมรายการรัฐสภาของเรา
20 พฤศจิกายน 2557

คุณสุดา ดูงาม สัมภาษณ์ท่านแรงงานจังหวัดพะเยา
ในรายการเปิดประตูสู่อาเซียน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

คุณวรวิชย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา มอบกระเบื้องสำหรับมุงหลังคาโรงจอดรถ
สำหรับผู้มาติดต่อราชการ ของสวท.พะเยา
วันที่ 27 ตุลาคม 2557

นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ร่วมสมทบทุนก่อสร้างโรงจอดรถใหม่ของ สวท.พะเยา สำหรับผู้มาติดต่อราชการ โดยมี คุณสุดา ดูงาม รับมอบจากตัวแทนของท่านผู้ว่าฯ
วันที่ 31 ตุลาคม 2557

เริ่มก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ
วันที่ 13 ตุลาคม 2557

ผอ.สวท.พะเยา มอบอุปกรณ์กีฬา
ให้กับสมาคมศิษย์เก่า พะเยาพิทยาคมรุ่น 35-36
วันที่ 7 ตุลาคม 2557

ผอ.สวท.พะเยา ร่วมเวทีสภาผู้บริโภค "เสาสัญญาณภัยใกล้ตัวของคนพะเยาที่ไม่ควรมองข้าม"
ที่จัดขึ้นโดยศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคประชาชน
จังหวัดพะเยา ภายใต้มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
วันที่ 7 ตุลาคม 2557

นายวิรัตน์ แสนอุดม ผู้อำนวยการแขวงการทางพะเยา
ร่วมรายการหมอทางแขวงการทางพะเยา ซึ่งเริ่มจัดเป็นครั้งแรก
วันที่ 1 ตุลาคม 2557

คุณพรณภทร สุวลัย และ คุณสุชาติ เพียรงาน เป็นวิทยากรการอมรมของ รพ.สต.แม่กา
 19 กันยายน 2557

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16

กลับไปหน้าแรก