สวท.พะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาโปรยปรายอย่างต่อเนื่อง
วันที่ 10 มกราคม 2558

เจ้าหน้าที่ สวท.พะเยา ร่วมกันทำบุญถวายสังฆฐานแก่พระวัดร่องห้า
และจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วันที่ 29 ธันวาคม 2557

วันที่ 23 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่ สวท.พะเยา ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทาง
การผลิตรายการ “รัฐสภาของเรา”
เพื่อการปฏิรูปประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558

สวท.พะเยา ถ่ายทอดเสียงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แผนพัฒนา จังหวัดพะเยา ปี 2557-2560
ที่โรงแรมเกทเวย์ วันที่ 22 ธันวาคม 2557

วันที่ 2 ธันวาคม 2557เจ้าหน้าที่ สวท.พะเยา ร่วมกันสวมเสื้อเหลืองตลอดเดือนธันวาคม
เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงเจริญ
พระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

เจ้าหน้าที่ สวท.พะเยา ร่วมกันแต่งชุดข้าราชการทุกวันจันทร์
วันที่ 1 ธันวาคม 2557

ผอ.สวท.พะเยา ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 (เชียงใหม่)5 ธันวาคม 2557 

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16

กลับไปหน้าแรก