สวท.พะเยา จัดรายการ รัฐสภาสัญจร ครั้งที่ 4
ณ วิทยาลัยเทคนิดพะเยา
วันที่ 21 ก.ค.58

 

สวท.พะเยา จัดรายการ รัฐสภาสัญจร ครั้งที่ 3
ณ วิทยาลัยเทคนิดพะเยา
วันที่ 2 ก.ค.58
สส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
มานิเทศงานติดตามงานโครงการประชาสัมพันธ
์ป้องกันหมอกควันไฟป่า
10 มิถุนายน 2558

ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สปข.3 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการต่างๆ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2558
ถ่ายทอดเสียงการประชุมเชิงวิชาการ
และนิทรรศการแถลงผลงานของจังหวัดพะเยา
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
ข้าราชการ สวท.พะเยา ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว
นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และ นางวราภรณ์กีฬาแปงนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา
ผอ. บุญวาทย์ สมศักดิ์ ร่วมในขบวนพาเหรด งานวันคล้ายวันเกิดกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 82
ณ ่กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 29 เมษายน 2558
ถ่ายทอดเสียงงานวันอนุรักษ์มรดกไทย
ประจำปี 2558 ตามโครงการรักราษฎร์ รักษ์แผ่นดิน สืบสานแนวทางพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ
5 รอบ 60 พรรษา   วันที่ 01 เมษายน 2558

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16

กลับไปหน้าแรก