ผู้โชคดีจากการร่วมสนุกกับรายการรัฐสภาของเรา เขามารับรางวัลที่ สวท.พะเยา
ผู้โชคดีจากการร่วมสนุกกับรายการรัฐสภาของเรา เขามารับรางวัลที่ สวท.พะเยา

ผอ.บุญวาทย์ สมศักดิ์ และครูหนุ่ย สุระชัย ศรีชัย และพี่ๆ นักข่าว ร่วมกันทำบุญเนื่องในวันนักข่าว
5 มีนาคม 2558
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา และ นายฉกาจ เทพทองปัน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดพะเยา ร่วมจัดรายการพิเศษหมอกควันไฟป่า 2558
เจ้าหน้าที่ สวท.พะเยา ร่วมกันเล่นกีฬาเปตอง เพื่อออกกำลังกายและเพื่อความสร้างวามสามัคคี
ทำแปลงปลูกพืชผักสวนครัว
ตามแผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน วันที่ 3 มี.ค.58
ร่วมแสดงความเสียใจกับ คุณ จรัส  สิทธิกุลบุตร  สปช.จังหวัดพะเยา ที่สูญเสีย “คุณแม่”   ประไพร  สุทธิกุลบุตร ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ณ วัดราชคฤห์ และมีพิธีบรรจุศพ  ณ สุสานประตูเหล็ก อำเภอเมืองพะเยา

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16

กลับไปหน้าแรก