ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : สวท.แม่ฮ่องสอน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 11 ตุลาคม 2561
เวลา : 20:34:42
 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน รณรงค์ปลูกปอเทือง เทิดพระเกียรติพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลก 2561
จังหวัดแม่ฮ่องสอน รณรงค์ปลูกปอเทือง เทิดพระเกียรติพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลก 2561
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทือง พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ให้แก่ส่วนราชการ เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลก 2561 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ พื้นที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทือง พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ให้แก่ส่วนราชการ เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลก 2561 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ พื้นที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตําบลผาบ่อง อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีพื้นที่เป้าหมาย จํานวน 50 ไร่ และส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนนําไปปลูก จํานวน 89 ไร่ จึงเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสหประชาชาติ สมัยที่ 68 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) ซึ่งมีผลให้วันดินโลกได้รับการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ กว่า 200 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยจะจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกัน ซึ่งงานวันดินโลกเป็นผลสืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เป็นพระองค์แรกของโลก

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี  
000536773
close/ปิดหน้าต่างนี้