ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : ส.ปชส.ลำพูน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 16:20:03
 
ขนส่งจังหวัดลำพูน จัดแถลงข่าว การจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย
ขนส่งจังหวัดลำพูน จัดแถลงข่าว การจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประมูล ป้ายทะเบียนรถเลขสวย 301 หมายเลข อักษร กฉ ซึ่งหมายถึง กำเงินกำทอง ฉลองชัย ในระหว่าง วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้างแจ่มฟ้า ช๊อปปิ้งมอลล์ ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นาย สรรเพชร ม่วงมาลี ขนส่งจังหวัดตาก รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดลำพูน แถลงข่าวการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กฉ กำเงิน กำทอง ฉลองชัย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยเงินรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถดังกล่าว จะนำเข้าเป็นรายได้ “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการ ใช้รถใช้ถนน” กรมการขนส่งทางบก ซึ่งนำไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการโครงการและแผนงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยส่วนหนึ่งได้นำมาใช้สนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่เอื้อต่อการพัฒนานโยบายหรือแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ อีกด้วย
สำหรับรูปแบบแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล จะแตกต่างจากแผ่นป้ายสีขาวธรรมดา มีลักษณะเป็นป้ายกราฟฟิคที่มีสีสันสวยงามแตกต่างกันไป ในแต่ละจังหวัด สำหรับป้ายกราฟฟิคของจังหวัดลำพูนก็เป็นการนำเสนอสัญลักษณ์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองลำพูน อันได้แก่ แนวกำแพงเมืองโบราณ เพื่อสะท้อนประวัติศาสตร์อันยาวนาน และความรุ่งเรืองจากอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีฉากหลังเป็นขุนเขา แสดงความเป็นแอ่งที่ราบลุ่มสำคัญของภาคเหนือ ซึ่งขุนเขาสามารถจิตนาการได้ถึง ดอยช้าง สัญลักษณ์ของจังหวัดลำพูน หรือดอยขะม้อ นำเสนอร่วมกับดอกทองกวาว ดอกไม้ประจำจังหวัดลำพูน ลำไยผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญและผ้าฝ้ายทอมือลายพื้นดอกพิกุล ซึ่งเป็นงานหัตถกรรม อันลือชื่อของจังหวัดลำพูนที่ภาคภูมิใจของเรา แผ่นป้ายทะเบียนรถลายกราฟฟิค ออกแบบโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหมวดอักษร ที่จะดำเนินการจัดประมูลในครั้งนี้ คือ หมวดอักษร กฉ ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนได้คิดค้นสโลแกนที่ใช้ในการเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมประมูลของหมวดนี้ว่า “กำเงิน กำทอง ฉลองชัย” เพื่อเชิญชวนชาวจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถในครั้งนี้
ผู้ประมูลได้จะมีสิทธิประโยชน์ สามารถจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องรอตามลำดับหมายเลข และจดทะเบียนได้ทั้งรถใหม่และรถเก่า เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประมูล เป็นมรดกตกทอดถึงทายาทเหมือนทรัพย์สินอื่น หรือมอบเป็นของขวัญแก่คนใกล้ชิด ผู้เคารพนับถือก็เป็นที่ถูกใจ โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ หรือสามารถนำไปจำหน่ายให้บุคคลอื่นซึ่งราคา อาจสูงขึ้นเรื่อย ๆ แล้วแต่จะตกลงกัน รายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ช่วยแบ่งงบประมาณภาครัฐ ถือได้ว่าผู้ประมูลได้มีส่วนร่วมในการสร้างกุศลช่วยเหลือสังคมและชีวิตเพื่อนมนุษย์ร่วมกัน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน โทร 1584 หรือ 053-537325 , 06-3790-7634

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย  
000538734
close/ปิดหน้าต่างนี้