ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : สวท.พะเยา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 10 มกราคม 2562
เวลา : 14:51:22
 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อใช้เป็นโครงการอาหารกลางวันและขายสร้างรายได้
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อใช้เป็นโครงการอาหารกลางวันและขายสร้างรายได้
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อใช้เป็นโครงการอาหารกลางวันและขายสร้างรายได้ หลังทางวิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และสร้างรายได้ในช่วงเวลาเรียน ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงหลังจบการศึกษา
ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ครู และเจ้าหน้าที่โรงเลี้ยงไก่ ได้ทำการเก็บผลผลิตไข่ไก่ หลังจากที่ทางวิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้นักเรียนเลี้ยง เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งนำผลผลิตที่ได้ไปเป็นโครงการอาหารกลางวันและออกจำหน่ายสร้างรายได้
นายพรปรีย์ ชินะกุล ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา กล่าวว่า ในการเรียนการสอนวิชา การผลิตไก่ไข่ จากไก่พันธุ์ไข่ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ในเรื่องการผลิต และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง ซึ่งในกระบวนการเรียนการสอน ก็จะให้รู้ตั้งแต่การเริ่มนำพันธุ์ไก่มาเลี้ยง รู้จักการเลือกอาหาร การบริหารจัดการ การนำไข่ไก่ไปใช้เป็นอาหารกลางวัน รวมทั้งจำหน่ายสู่ภายนอกได้ ซึ่งในการเลี้ยงไก่ไข่นั้นจะได้ผลผลิตกว่า 65-70% จากไก่ 1,000 ตัว ให้ผลผลิตไข่ไก่ประมาณ 650-750 ฟอง/วัน ซึ่งทางวิทยาลัยฯ จะนำไปบริหารจัดการเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันและจำหน่าย ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนต่อไป

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ  
000536768
close/ปิดหน้าต่างนี้