ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : สวท.พะเยา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 11 มกราคม 2562
เวลา : 09:53:25
 
อบต.บ้านตุ่น เตรียมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
อบต.บ้านตุ่น เตรียมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เตรียมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้แสดงออก และตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก
นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ สนามโรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง) ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการอบรมสั่งสอนเด็ก ให้เด็ก ๆ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก ได้ร่วมกิจกรรมในสังคมที่แตกต่าง ให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัย โดยภายในงานมีกิจกรรม การตอบปัญหาชิงรางวัล การแสดงตีกลองสะบัดชัย การแสดงจากโรงเรียนดอกบัว (ราษฎร์บำรุง) และอื่นๆอีกมากมาย
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการศึกษา สำนักปลัด โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๒๓๐๙๘

ผู้สื่อข่าว : พรนภา มะอุเต็น น.ศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ม.พะเยา  
000536764
close/ปิดหน้าต่างนี้