ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2560 / 15:34:54  
มณฑลทหารบกที่ 34 ร่วมกับจังหวัดพะเยา ตรวจความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มณฑลทหารบกที่ 34 ร่วมกับจังหวัดพะเยา ตรวจความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มณฑลทหารบกที่ 34 ร่วมกับจังหวัดพะเยา ตรวจความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หากเกิดภัยพิบัติขึ้นจริง สามารถปฏิบัติให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

ช่วงบ่ายวันนี้ (11 ต.ค.60) ที่สนามกีฬากรมทหารบกที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช พลตรีสายัณห์ เมืองศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันตรวจความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา ตลอดจนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย รวมทั้งการประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย ฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยมีทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้นำอุปกรณ์เครื่องมือ และกำลังพล เข้าร่วมในการตรวจความพร้อมฯ ในครั้งนี้รวมจำนวนกว่า 500 นาย
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 กล่าวว่า ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 34 ได้มีการตรวจความพร้อม การบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งรับผิดชอบการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา หรือไปช่วยเหลือจังหวัดอื่นๆ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นนโยบายที่รัฐบาล คสช. และกองทัพบกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานต่างๆต้องยึดถือปฏิบัติ โดยแนวทางในการตรวจความพร้อมการบรรเทาสารณภัยในครั้งนี้ ให้ทุกหน่วยดำเนินการเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ และให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยทหาร ส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันในการดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นรูปประธรรม
อย่างไรก็ตาม การตรวจความพร้อมดังกล่าว เพื่อจะได้เห็นถึงขีดความสามารถและยุทโธปกรณ์ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ การแจ้งเตือนภัย และการติดตามสถานการณ์ ที่ทุกหน่วยต้องประสานให้แน่นแฟ้น ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและทันเวลา

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 149

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738