ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2560 / 17:01:40  
ผู้ว่าฯ ลำปาง เผยแนวทางและจุดเน้นการพัฒนาจังหวัด 12 วาระ
ผู้ว่าฯ ลำปาง เผยแนวทางและจุดเน้นการพัฒนาจังหวัด 12 วาระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเผยแนวทางและจุดเน้นการพัฒนาจังหวัด 12 วาระ "ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวถึงแนวทางและจุดเน้นในการพัฒนาจังหวัดลำปาง ว่า ได้กำหนด 12 วาระ “ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข” โดยบริหารการพัฒนาบูรณาการทำงานเชิงรุก ริเริ่ม สร้างสรรค์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ร่วมคิด ช่วยทำ ทำทันที ได้แก่ 1. รักลำปาง รักษ์วิถีล้านนา, 2. ลำปางคืนถิ่น พลิกแผ่นดินแม่, 3. ลำปางเมืองสวย ป่างาม น้ำใส, 4. ลำปางเมืองศิลปะ นครแห่งหัตถศิลป์ ถิ่นอารยธรรม, 5. ลำปางเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์น่าซื้อ, 6. ลำปางน่าเที่ยว ปักหมุดลำปาง เส้นทางต้องแวะ, 7. เปิดลำปางศูนย์กลางขนส่ง สร้างงาน สร้างรายได้ ขยายโอกาส, 8. ลำปางเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน นวัตกรรมการเกษตร, 9. ลำปางปันสุข เมืองอารยสถาปัตย์ สวัสดิการทั่วถึง ฐานรากเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข, 10. ลำปางแข็งแรง คนจิตอาสา ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนมีสุขภาวะ พัฒนาเด็กปฐมวัย ใส่ใจผู้สูงอายุ, 11. ลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองน่าอยู่สำหรับเด็ก เยาวชน จุดนัดพบคนรุ่นใหม่ และ 12. ลำปางเมืองสมานฉันท์ มั่นคง ปลอดภัย บริการฉับไว ให้ความเป็นธรรม

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 323

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738