ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2560 / 17:04:45  
ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง จัดส่งกำลังพลพร้อมนำเครื่องจักรกล สนับสนุนภารกิจพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง จัดส่งกำลังพลพร้อมนำเครื่องจักรกล สนับสนุนภารกิจพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง จัดส่งกำลังพล 80 นาย ร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจฯ พร้อมนำเครื่องจักรกลสนับสนุนภารกิจพิธีถวายดอกไม้จันทน์

นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง กล่าวว่า ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง ได้จัดส่งกำลังพลจำนวน 80 นาย เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดลำปาง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไปจนเสร็จพิธี ณ สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดลำปาง ลานเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมืองลำปาง นอกจากนี้ ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง ยังได้นำเครื่องจักรกลจำนวนมาก เช่น รถไฟฟ้าส่องสว่าง รถผลิตกระแสไฟฟ้า รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว รถเครนหอสูง 35 เมตร และรถผลิตน้ำดื่มสะอาด ร่วมสนับสนุนภารกิจพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดลำปาง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้เกิดความเรียบร้อย งดงาม และสมพระเกียรติ

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 154

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738