ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 ตุลาคม 2560 / 00:45:52  
ผู้ว่าฯ ลำพูน ควง 2 รอง พบผู้ประกอบการหวังสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน
ผู้ว่าฯ ลำพูน ควง 2 รอง พบผู้ประกอบการหวังสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบผู้ประกอบกิจการเพื่อสร้างการรับรู้ หวังขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านแรงงาน ปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานนอกระบบ และนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน นำโดย นายเฉลิมพล กู้เกียรติ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จัดกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พบผู้ประกอบกิจการ เพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน ที่หอประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน มี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งมีการประกอบพิธีกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การเจริญจิตภาวนาเพื่อแสดงความอาลัย 89 วินาที ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน การมอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ และ สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบนโยบายภาครัฐด้านแรงงานและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการ ร่วมกับ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านแรงงาน ปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานนอกระบบ แนวนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะด้านแรงงานและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการในจังหวัดลำพูน นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนยังเชิญชวนนายจ้างและลูกจ้างเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยพร้อมเพรียงกัน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้ประกอบกิจการในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน และเขตอื่นในจังหวัดลำพูน มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วม จำนวน 90 แห่ง 120 คน ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จำนวน 90 แห่ง สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จำนวน 16 แห่ง และสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จำนวน 1,825 แห่ง รวมมีสถานประกอบกิจการในจังหวัดลำพูน ทั้งสิ้น 1,931 แห่ง มีลูกจ้างรวมทั้งหมด 76,978 คน เป็นแรงงานไทย 74,860 คน แรงงานต่างด้าว 1,939 คน และแรงงานเด็ก 179 คน


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 189

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738