ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2560 / 11:15:11  
จังหวัดพะเยา เปิดตลาดประชารัฐ
จังหวัดพะเยา เปิดตลาดประชารัฐ
จังหวัดพะเยา เปิดตลาดประชารัฐระดับจังหวัดและอำเภอพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีผู้ประกอบการร่วมจำหน่ายสินค้าเป็นจำนวนมาก

วานนี้ (5 ธ.ค.60) ที่บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา กาดสุขใจฮิมกว๊านพะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิด โครงการตลาดประชารัฐจังหวัดพะเยา ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธ.ก.ส. บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดพะเยา โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท ประกอบด้วย ตลาดประชารัฐ Green Market ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐ กทม.คืนสุข ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธกส. ตลาดประชารัฐต้องชม และตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตลาดใหม่ และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม เพื่อให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ หาบเร่แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานที่ค้าขายได้มีพื้นที่ในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มโดยให้ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมบูรณาการในการขับเคลื่อนโครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งจังหวัดพะเยาเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมียอดผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 1,006 ราย
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ทางจังหวัดได้มีการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าในแต่ละประเภท แต่ละแห่งในพื้นที่พร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมเป็นต้นมา ซึ่งทางรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เป็นวันเปิดตลาดประชารัฐพร้อมกันทั่วประเทศ โดยจังหวัดพะเยาได้เปิดตลาดประชารัฐในระดับจังหวัด ที่บริเวณลานอเนกประสงค์กาดสุขใจฮิมกว๊านฯ และตลาดประชารัฐแต่ละอำเภอพร้อมกันในครั้งนี้ รวมทั้งหมด 10 แห่ง โดยได้มีการรวบรวมสินค้าต่างๆ ที่มีคุณภาพและราคาย่อมเยา จากผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ อาทิ สินค้าเกษตร สินค้าอินทรีย์ ผักผลไม้ปลอดภัย อาหารสดแปรรูป สินค้าแปรรูป วิสาหกิจชุมชน สินค้าโอทอป อาหารพร้อมรับประทาน เสื้อผ้าพื้นเมือง สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด และอื่นๆ พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมการแสดงทางด้านวัฒนธรรม รำวงย้อนยุค และกิจกรรมอื่นๆที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของชุมชนพื้นถิ่น และภายในงานยังมีการจัดร้านขันโตก สำหรับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่อยากจะดื่มด่ำและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นถิ่นด้วย

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 141

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738