ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2560 / 16:04:43  
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่จัดโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่จัดโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ จัดอบรมพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย สร้างความรู้ความเข้าใจการคัดกรองผู้บริจาคโลหิต และประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ รายงานว่า วันนี้ (7 ธันวาคม 2560) เวลา 09.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ด้านการบริการโลหิตและบริจาคอวัยวะและดวงตา ณ ห้องโสตทัศนศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่จัดขึ้นเพื่อให้อาสาสมัครสภากาชาดไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มีความรู้ความเข้าใจในการคัดกรองผู้บริจาคโลหิต สามารถชี้แจงถึงเหตุผล และสามารถตอบคำถามของผู้บริจาคโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนถึงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจแจ้งความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาเพิ่มให้มากขึ้น โดยมีกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ กรรมการกิ่งกาชาด และอาสาสมัครจากตำบลต่างๆ เข้ารับการอบรมรวม 221 คน

นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการขยายผลโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอ มีอาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว จำนวน 8,644 คน และจากการสำรวจความต้องการของอาสาสมัครในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความสนใจในด้านความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต เนื่องจากงานบริจาคโลหิตเป็นภารกิจหลักของสภากาชาดไทย และได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการจัดหาโลหิตจากการบริจาคให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วย โดยมีนโยบายหลักว่า “โลหิตทุกยูนิต ต้องได้รับการบริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน” เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเชิญชวนและรณรงค์ให้ประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิตทุกๆ 3 เดือน หรือปีละ 4 ครั้ง เป็นประจำสม่ำเสมอ

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา เรียบเรียง
บรรณาธิการ : วัระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 181

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738