ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2560 / 16:19:30  
ผู้ว่าฯน่านให้อำเภอนาน้อยสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเน้นการบริการอำนวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยว
ผู้ว่าฯน่านให้อำเภอนาน้อยสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเน้นการบริการอำนวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยว
ผู้ว่าฯน่านให้อำเภอนาน้อยสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเน้นการบริการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและเน้นย้ำติดป้ายราคาเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว

นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เน้นย้ำติดป้ายราคาเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยวโดยได้ให้นโยบายแก่ นายกิตติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอนาน้อยได้ลงพื้นที่พรอ้มทั้งสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอนาน้อย ด้วยการติดป้ายแดสงราคาเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารจะต้องปฎิบัติตามมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว
อีกทั้งยังจะต้องติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้เห็นอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสและเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว
สำหรับในพื้นที่อำเภอนาน้อยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงได้แก่ ดอยเสมอดาว เสาดินนาน้อย และผาชู้ ทั้งนี้นายกิติติพัฒน์ กะวังได้จัดการประชุมแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและที่พักในอำเภอนาน้อยเพื่อ สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอนาน้อยเน้นการบริการอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำเส้นทาง แหล่งท่องเที่ยวแก่ลูกค้าที่ไปใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอนาน้อยเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูหนาวนี้ที่สำคัญคือการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่อำภอนาน้อยอีกครั้ง

ข่าวโดย : นิสารัชต์ นิลสว่าง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 108

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738