ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2561 / 12:15:02  
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนบุคลากรทุกหน่วยงานในศูนย์ราชการจังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิคทุกวันพุธ เริ่ม 10 มกราคมนี้ เป็นต้นไป
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนบุคลากรทุกหน่วยงานในศูนย์ราชการจังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิคทุกวันพุธ เริ่ม 10 มกราคมนี้ เป็นต้นไป
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนบุคลากรทุกหน่วยงานในศูนย์ราชการจังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิคทุกวันพุธ เริ่ม 10 มกราคมนี้ เป็นต้นไป เพื่อสร้างเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีสุขภาพพลานามัยที่ดี

นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.30 – 16.30 น. ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 เป็นต้นมา เพื่อสร้างเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีสุขภาพพลานามัยที่ดี รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายหรือกิจกรรมทางกายมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขขังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีสุขภาพพลามัยที่ดี เช่น กลุ่มเต้นแอโรบิค กลุ่มเดินเพื่อสุขภาพ กลุ่มปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค เป็นประจำทุกวันพุธ เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
จึงขอเชิญชวนบุคลากรทุกหน่วยงานในศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 88

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738