ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2561 / 12:44:53  
หน่วยทหารในค่ายขุนเจืองธรรมิกราช เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "กองทัพบก ปลูกจิตสำนึกเด็กไทย สร้างใจจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
หน่วยทหารในค่ายขุนเจืองธรรมิกราช เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "กองทัพบก ปลูกจิตสำนึกเด็กไทย สร้างใจจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
หน่วยทหารในค่ายขุนเจืองธรรมิกราช เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "กองทัพบก ปลูกจิตสำนึกเด็กไทย สร้างใจจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนและผู้ปกครองที่มาร่วมงานได้มีความรู้ โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระในเรื่องศาสตร์พระราชา ความรู้รักสามัคคี

พันเอก อำนวย ฤทธิบาล หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 34 เปิดเผยว่า หน่วยงานทหารในค่าย ขุนเจืองธรรมิกราช ได้ร่วมกันจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ สนามหน้าหน่วยฝึก นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 34 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ทั้งนี้การจัดงานวันเด็กแห่งชาติของหน่วยทหารในค่ายขุนเจืองธรรมิกราช (ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 34 /กรมทหารราบที่ 17 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17) ใช้ชื่องานว่า “กองทัพบก ปลูกจิตสำนึกเด็กไทย สร้างใจจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” แนวคิดในการจัดกิจกรรม มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนและผู้ปกครองที่มาร่วมงานได้มีความรู้ โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระในเรื่องศาสตร์พระราชา ความรู้รักสามัคคี ความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม รวมทั้งการมีจิตอาสา มีการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีการพัฒนาให้มีความทันสมัยขึ้น อากาศยาน การแสดงบนเวที อาทิ จัดการแสดงพักแรมและการดำรงชีพในป่าของทหารใหม่ การแสดงนิทรรศการจำลองศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย การแสดงจักรยานยนต์นำขบวน การแสดงรถดับเพลิงและการผลิตน้ำดื่มด้วยรถดับเพลิง การแสดงรถครัวทหาร การแสดงนิทรรศการส่งเสริมความรู้รักสามัคคี ความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการมีจิตอาสา รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
นอกจากนี้ยังมีการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยให้เด็กได้สนุกสนานกันอีกด้วย มณฑลทหารบกที่ 34 จึงขอเชิญชวนผู้ปกครอง ได้นำเด็กและเยาวชน มาร่วมสนุกสนานในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561นี้

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 112

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738