ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2561 / 10:51:51  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์จังหวัดพะเยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์จังหวัดพะเยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์จังหวัดพะเยา ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและสังคม เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ

นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์จังหวัดพะเยา เพื่อให้เด็กภายในจังหวัดพะเยาและใกล้เคียงได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและสังคม เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ชมท้องฟ้าจำลอง เรียนรู้เกี่ยวกับดวงดาว การตอบปัญหาชิงรางวัล การเล่นเกมส์ต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครอง พาบุตรหลานมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 98

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738