ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มกราคม 2561 / 10:43:32  
จังหวัดแพร่เปิดศาลากลางต้อนรับเด็กๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
จังหวัดแพร่เปิดศาลากลางต้อนรับเด็กๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
จังหวัดแพร่เปิดศาลากลางต้อนรับเด็กๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมให้เด็กเยี่ยมชมและนั่งทำงานเซ็นหนังสือที่โต๊ะประจำตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหกวัดแพร่รายงานว่า เช้าวันนี้(13ม.ค.61) ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดแพร่ ทางนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยจังหวัดแพร่ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ภาคเอกชน องค์กรการกุศล จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้มีสถานที่ในการแสดงออกอย่างเหมาะสม เป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนเอง โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังสำคัญของชาติ พร้อมมอบของขวัญให้กับเด็กๆ และทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้เปิดห้องทำงานให้กับเด็กๆ ได้เยี่ยมชมและนั่งโต๊ะทำงานภายใต้ชื่อ อนาคตผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ โดยให้เด็กๆนั่งเซ็นหนังสือราชการ ขอความร่วมมือให้นักเรียนในโรงเรียนปฏิบัติตามคำขวัญของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ไว้กับเด็กๆประจำปี 2561 ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่าเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศ ขอให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อมทั้งเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ รู้จักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้จังหวัดแพร่ได้กระจายการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติในหลากหลายพื้นที่ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน บริษัท ห้างร้านต่างๆ ครอบคลุมในทุกพื้นที่ 8 อำเภอ สำหรับประวัติความเป็นมาของวันเด็กนั้น วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498 ตามคำเชิญชวนของ นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนเองในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของประเทศชาติ /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 41

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738