ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มกราคม 2561 / 10:38:04  
โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว จังหวัดพะเยา ส่งเสริมนักเรียนปลูกผักไร้สารตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9
โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว จังหวัดพะเยา ส่งเสริมนักเรียนปลูกผักไร้สารตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9
โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว จังหวัดพะเยา ส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียนได้เรียนรู้การปลูกพืชผักไร้สาร และผักออแกรนิค โดยมุ่งหวังให้เด็กได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในครอบครัว ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9 นอกจากนั้นผลผลิตที่ได้ยังสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสมทบทุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนด้วย

ที่โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เด็กนักเรียนต่างช่วยกันดูแลแปลงผักของตนเอง ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้มีการปลูก ปัจจุบันมีการเจริญเติบโตสวยงามและมีผลผลิตที่สมบูรณ์ ซึ่งกำลังสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โดยทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนทำการปลูกผักแบบไร้สาร รวมทั้งผักออกแกนิคที่บริเวณโรงเรือนกางมุ้ง ภายในโรงเรียนที่ได้จัดทำไว้
นายสมพงษ์ มหานิล อาจารย์ผู้สอนวิชาเกษตร กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว ซึ่งปีที่ผ่านมา ผลผลิตไม่ค่อยดีเท่าที่ควร แต่มาปีนี้หลังจากที่ได้เรียนรู้วิธีการปลูกทำให้พืชผักสามารถเจริญเติบโตแบบสวยงาม โดยจุดมุ่งหมายของทางโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักดังกล่าว และสามารถนำกลับไปใช้ที่บ้าน ซึ่งถือเป็นแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ สำหรับพืชผักดังกล่าว ที่ทางโรงเรียนได้ทำการปลูกจะใช้วิธีการแบบไร้สารเคมีทั้งหมด และให้นักเรียนได้สลับเปลี่ยนกันดูแลแปลงผัก ซึ่งปัจจุบันหลังผลผลิตดังกล่าวมีความสมบูรณ์สวยงาม ก็ได้มีชาวบ้านเดินทางมาศึกษา เพื่อที่จะนำไปปรับใช้และปลูกที่บ้านเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันทางโรงเรียนก็ได้ปลูกพืชผักสวนครัวไว้หลากหลายชนิด รวมทั้งผักออร์แกนนิค ที่ปลูกไว้เพื่อจำหน่าย และเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
ด้าน นางรัชนีกร พันธ์พัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกผักดังกล่าวปีนี้เป็นปีที่ 2 ซึ่งในปีนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 ได้สนับสนุนงบประมาณมาดำเนินการ โดยปีนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จพอสมควร ผลผลิตที่ได้รับ มีความสมบูรณ์สวยงาม ซึ่งจะสามารถนำไปจำหน่ายได้ รวมทั้งจะนำเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน โดยปีต่อไปจะมีการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้และนำกลับไปใช้ที่บ้านตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 439

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738