ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 มกราคม 2561 / 11:20:19  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เชิญร่วมงาน "เปิดโลกอาชีพและการมีงานทำสู่ประชาคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคมนี้ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เชิญร่วมงาน "เปิดโลกอาชีพและการมีงานทำสู่ประชาคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคมนี้ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เชิญร่วมงาน "เปิดโลกอาชีพและการมีงานทำสู่ประชาคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคมนี้ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ด้านอาชีพและการมีงานทำ สร้างรายได้ให้กับตนเอง

นายสหัส ทองสาริ จัดหางานจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา กำหนดจัดงาน“เปิดโลกอาชีพและการมีงานทำสู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2561 ณ ศาลาประชาคม ภายในศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ด้านอาชีพและการมีงานทำ สร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มวัยแรงงาน
ทั้งนี้กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การสาธิตการประกอบอาชีพ การฝึกอาชีพระยะสั้น นัดพบแรงงาน การสมัครงานกับนายจ้างโดยตรง แนะนำอาชีพ ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การประกวดแข่งขันทักษะอาชีพการทำอาหารเมนูส้มตำ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง นิทรรศการหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และสถานศึกษา และการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน แรงงานนอกระบบ สินค้าโอทอปและสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด
สำนักงานจัดงานจังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนประชาชน ผู้ว่างงานที่ประสงค์จะสมัครงาน ขอให้เตรียมหลักฐานการสมัคร อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำนักเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สำเนาวุฒิการศึกษา ใบผ่านงาน(ถ้ามี) ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย ถ้ามี) หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา โทร.054-887263-5 ในวันเวลาราชการ

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 81

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738