ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 มกราคม 2561 / 22:12:01  
เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561 เริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ ประชาชนและนักท่องเที่ยว ต่างเก็บภาพความสวยงามของขบวนรถประดับร่มเป็นจำนวนมาก
เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561 เริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ ประชาชนและนักท่องเที่ยว ต่างเก็บภาพความสวยงามของขบวนรถประดับร่มเป็นจำนวนมาก
เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561 เริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ ประชาชนและนักท่องเที่ยว ต่างเก็บภาพความสวยงามของขบวนรถประดับร่ม พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว และเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 19.00 น. ที่หมู่บ้านบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561 พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และMr.Dodo Sudradjat,Minister counsellor Embassy of the republic (ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเชีย) ซึ่งทางเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ไม้แกะสลัก ผลิตภัณฑ์กระดาษสา โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ร่ม ที่เป็นศิลปกรรม หัตถกรรม การผลิตสินค้าในชุมชนตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง ซึ่งเป็นอาชีพหลักที่ใช้ประกอบอาชีพมาอย่างยาวนาน จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งยังสร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย ทั้งการตกแต่งขบวนรถประดับด้วยร่มอย่างสวยงาม , การแสดงม่านน้ำเทิดพระเกียรติ , การแสดงวัฒนธรรมจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย , การแสดงแฟชั่นโชว์จากประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย , การประกวดหัตถกรรมร่มบ่อสร้าง , การตกแต่งหน้าร้านซุ้มซอยด้วยร่มบ่อสร้าง , พิพิธภัณฑ์ร่มบ่อสร้างกิจกรรมถนนศิลปะสู่ชุมชุน และไฮไลท์ของงาน คือ การประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง ประจำปี 2561 และขบวนแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง ที่สร้างสีสันเป็นประจำทุกปี โดยผู้มาร่วมงานสามารถเลือกซื้อหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมือง รวมทั้ง อาหารพื้นเมืองนานาชนิดให้เลือกชิมที่กาดหมั้วคนเมืองบริเวณถนนคนเดินตลอดสองฝั่งถนนบ่อสร้างอีกด้วย
ทั้งนี้ เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2561 จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจไปเที่ยวงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 35 ที่หมู่บ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเมืองต้นเปา โทรศัพท์ 053-338048-9

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/ชุติมา วิลัยทอง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 220

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738