ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 มกราคม 2561 / 10:58:29  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมด้านศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมด้านศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมด้านห้องสั่งการ (War room) เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561 โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมด้านห้องสั่งการ (War room) เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ อาคาร 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมด้านห้องสั่งการ (War room)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดระยะเวลาการชิงเผาตามหลักวิชาการ ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561 และออกประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด (61 วันอันตราย) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ให้ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ทุกสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง อำเภอทุกอำเภอ รวมทั้งตำบล หมู่บ้าน ได้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนสิ่งแวดล้อม ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5369 5466

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 84

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738