ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 มกราคม 2561 / 10:52:38  
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับประชาชนจิตอาสาชุมชนบ้านท่าข้ามใต้ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เพื่อพัฒนาชุมชน
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับประชาชนจิตอาสาชุมชนบ้านท่าข้ามใต้ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เพื่อพัฒนาชุมชน
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับประชาชนจิตอาสาชุมชนบ้านท่าข้ามใต้ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เพื่อพัฒนาชุมชน ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

พันเอก ภาส วงศ์สารภี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เปิดเผยว่า ฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ และประชาชนจิตอาสาชุมชนบ้านท่าข้ามใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำความสะอาดท้องถนน และสถานที่สาธารณประโยชน์ของชุมชน เพื่อเป็นการต่อยอดการทำความดีอย่างต่อเนื่อง สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ และยังเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ซึ่งในโอกาสนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ และประชาชนจิตอาสาชุมชนบ้านท่าข้ามใต้ ยังได้ร่วมกันทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันรักษาป่าและสิ่งแวดล้อมในชุมชนจากไฟป่า ในช่วงฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึง

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 125

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738