ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กุมภาพันธ์ 2561 / 13:54:53  
จังหวัดพะเยา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี ประจำปี 2561
จังหวัดพะเยา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี ประจำปี 2561
จังหวัดพะเยา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี ประจำปี 2561 พร้อมมอบเข็มอาสารักษาดินดินแก่สมาชิก อส.และมอบทุนการศึกษาแก่บุตร – ธิดาสมาชิกอาสารักษาดินแดน

เช้าวันนี้ (12 ก.พ.61) นายกองเอกประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี ประจำปี 2561 ที่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิก อส.ในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พิธีสวนสนาม การกล่าวคำปฏิญาณตนของเหล่าสมาชิก อส. รวมทั้งการอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน พร้อมกันนี้ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา ยังได้เป็นประธานมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีแก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 42 ราย พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา ให้แก่บุตร ข้าราชการ ลูกจ้าง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ทุน เป็นเงิน 40,500 บาท
สำหรับวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เริ่มต้นขึ้น ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 เพื่อให้เกิดกิจการด้านพลเรือนอาสา ที่มีรูปแบบและระบบการจัดการที่ชัดเจนมากขึ้น จึงถือเอาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน บทบาทหน้าที่ของกองอาสารักษาดินแดน ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 กำหนดไว้ 6 ประการ คือ บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทำของข้าศึก ทำหน้าที่ตำรวจรักษาความสงบภายในท้องที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ รักษาสถานที่สำคัญและ การคมนาคม ป้องกันการจารกรรม สดับตรับฟังและรายงานข่าว ทำความช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่ ฝ่ายทหารตามที่ทหารต้องการและตัดทอนกำลังข้าศึก เป็นกำลังสำรองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกำลังทหารได้เมื่อจำเป็น ภารกิจในปัจจุบันที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 99

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738