ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กุมภาพันธ์ 2561 / 13:33:01  
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เชิญเที่ยวงาน "ดอกคำใต้เมืองคนงาม" ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เชิญเที่ยวงาน "ดอกคำใต้เมืองคนงาม" ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เชิญเที่ยวงาน "ดอกคำใต้เมืองคนงาม" ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 14 -16 กุมภาพันธ์ 2561 ชมการแสดงพลังความสามัคคี วิถีชีวิตของคนดอกคำใต้ เปิดตำนานคู่หวานมนต์รักดอกคำใต้ การประกวดนางสาวดอกคำใต้

นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้ เปิดเผยว่า อำเภอดอกคำใต้ กำหนดการจัดงาน “ดอกคำใต้เมืองคนงาม” ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561ขึ้น ระหว่างวันที่ 14 -16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ เพื่อเป็นการแสดงพลังความสามัคคีของทุกภาคส่วน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนา เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของกลุ่มสตรี ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนดอกตำใต้ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ชมการแสดงชุดฟ้อนตำนานฮ่องจ้อง จากกลุ่มสตรีอำเภอดอกคำใต้ , การแสดงวงดนตรี CR RU Music และวงพรานไพร 32 ,กิจกรรมดอกคำใต้ รวมใจภักดิ์เปิดตำนานคู่หวานมนต์รักดอกคำใต้ , การประกวดร้องเพลงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , การประกวดนางสาวดอกคำใต้ , นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
อำเภอดอกคำใต้ จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ เที่ยวชมงาน “ดอกคำใต้เมืองคนงาม” ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 270

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738