ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กุมภาพันธ์ 2561 / 22:00:43  
หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกตรวจสอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตลาดลำพูนจตุจักร
หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกตรวจสอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตลาดลำพูนจตุจักร
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์และสินค้าเกษตรที่ตลาดลำพูนจตุจักร มุ่งสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีน

เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน ด่านกักกันสัตว์ลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมปฏิบัติงานตามกิจกรรมส่งเสริมและตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าเกษตรแบบบูรณาการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ที่ตลาดลำพูนจตุจักร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในการได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาดและปลอดภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2561 โดยแนะนำและตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าเกษตร ได้แก่ ผัก ผลไม้ ปลา และเนื้อสัตว์ ให้คำแนะนำด้านสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และสุขอนามัยผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ พร้อมทั้งดำเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ ส่งห้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคและตรวจหาสารตกค้าง ยาปฏิชีวนะและสารเร่งเนื้อแดง ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างความมั่นใจในการเลือกสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 182

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738