ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2561 / 10:55:24  
จังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและพัฒนาจังหวัดพะเยา เป็นเมืองน่าอยู่
จังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและพัฒนาจังหวัดพะเยา เป็นเมืองน่าอยู่
จังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและพัฒนาจังหวัดพะเยา เป็นเมืองน่าอยู่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 22 มี.ค.นี้

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยา ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและพัฒนาจังหวัดพะเยา เป็นเมืองน่าอยู่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานการณ์ไฟป่าและปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือและในจังหวัดพะเยาส่งผลต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ ระบบการคมนาคมขนส่ง และยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อลดมลพิษทางอากาศและหมอกควันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน จังหวัดพะเยาโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ร่วมกับอำเภอทั้ง 9 อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและพัฒนาจังหวัดพะเยา เป็นเมืองน่าอยู่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแต่ละอำเภอ เพื่อเป็นการรวมพลัง อปพร. เนื่องในวัน อปพร.ปี 2561 , ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดพะเยา , สร้างความรู้รักสามัคคีและปรองดองของคนในชาติ , ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และส่งเสริมให้จังหวัดพะเยาเป็นเมืองน่าอยู่ สะอาดและปลอดภัย
โดยกิจกรรมดังกล่าว จะมีจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 30,000 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ทหาร , ตำรวจ , ข้าราชการพลเรือน , เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกสังกัด อาสาสมัครพิทักษ์พื้นที่อนุรักษ์ , ราษฎรอาสาสมัครต่างๆ , สมาชิก อปพร. , อสม. , ลูกเสือชาวบ้าน , และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในงานจะมีการอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวัน อปพร. ปี2561 และกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาอาสาแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 78

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738