ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2561 / 16:20:16  
หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการแบบบูรณาการที่จังหวัดแพร่
หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการแบบบูรณาการที่จังหวัดแพร่
หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พอใจการดำเนินงานของจังหวัดแพร่ พร้อมย้ำทุกส่วนราชการให้ทำงานบูรณาการร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศโดยยึดหลักความคุ้มค่าและโปร่งใส

วันนี้ (13 มีนาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 เพื่อติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดแพร่ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่

สำหรับการตรวจราชการในครั้งนี้ ได้มีการรับทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล แผนงานบูรณากาสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประกอบด้วยแนวทางเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร การเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ แนวทางพัฒนาด้านสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการตรวจราชการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย คือ โครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่ )

ทั้งนี้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รู้สึกพอใจกับผลการดำเนินงานของจังหวัดแพร่ และย้ำให้ทุกส่วนราชการมีการทำงานบูรณาการร่วมกันโดยยึดหลักการทำงานด้วย ความคุ้มค่าและโปร่งใส

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 161

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738