ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 เมษายน 2561 / 14:52:40  
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย เตรียมพร้อมรับผู้โดยสาร เดินทางกลับหลังเทศกาลสงกรานต์
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย เตรียมพร้อมรับผู้โดยสาร เดินทางกลับหลังเทศกาลสงกรานต์
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย เตรียมพร้อม "รับคนกลับจากบ้าน" หลังเทศกาลสงกรานต์ เพิ่มความเข้มข้นทุกมาตรการ ตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ และรถโดยสารสาธารณะทุกคัน จัดรถเสริมเพื่อสร้างความอุ่นใจ และความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

นายสตวัน มะโนเครื่อง ขนส่งจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ได้เตรียมความพร้อม “รับคนกลับจากบ้าน” หลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ 2561 เตรียมรถโดยสารและรถเสริมให้เพียงพอกับความต้องการเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง รถโดยสารทุกคันต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยตาม Checklist จากเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะพนักงานขับรถต้องพักผ่อนเพียงพอ ไม่มีอาการอ่อนเพลีย ไร้สารเสพติดและระดับแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ พร้อมติดตามการเดินรถโดยสารผ่านระบบ GPS Tracking ออนไลน์แบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง ประสานหน่วยงานในพื้นที่เข้าสกัดทันทีหากพบพฤติกรรมเสี่ยง
นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้จัดเตรียมผู้ตรวจการขนส่งทางบก เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารตามจุดต่างๆ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสาร บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายการลงโทษอย่างจริงจัง กับผู้ให้บริการผิดกฎหมาย เอาเปรียบประชาชน หรือกลุ่มมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสบนความเดือดร้อนของประชาชน พบรถโดยสารสาธารณะเอาเปรียบ ให้บริการไม่ปลอดภัยร้องเรียนได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะและรับเรื่องร้องเรียนทุกช่องทาง สายด่วน 1584 หรือศูนย์ฯ 1584 เฉพาะกิจ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ
สำหรับผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในช่วงที่ผ่านมา ได้ตรวจความพร้อมของตัวรถโดยสารสาธารณะ จำนวนกว่า 300 คัน เสริมรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวนกว่า 10 คัน ตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ จำนวนกว่า 300 ราย พร้อมตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ จำนวนกว่า 60 ราย ผลปรากฏไม่พบผู้กระทำความผิด ติดตามสิ่งของสูญหาย (กระเป๋าเงิน) ส่งคืนเจ้าของ จำนวน 1 ราย และตรวจรถตาม พรบ. กรมการขนส่งทางบก จำนวนกว่า 90 ราย ไม่พบรถที่ใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 316

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738