ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 เมษายน 2561 / 15:21:08  
จ.น่านเตรียมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่1 "งาช้างดำเกมส์"
จ.น่านเตรียมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่1 "งาช้างดำเกมส์"
จ.น่านเตรียมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่1 "งาช้างดำเกมส์"นำการแสดงรำวงย้อนยุคโชว์ทั่วไทย

นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่า จังหวัดน่านมีความพร้อมของการจัดการขางขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ“งาช้างดำเกมส์” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-27 เมษายน พ.ศ. 2561พรอ้มทั้งขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมชมพิธีเปิดเน้นวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน ด้วยการแสดงรำวงย้อนยุคของผู้สูงอายุที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล
จังหวัดน่านมีกำหนดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเวลาประมารณ 16.00น.ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน สำหรับพิธีปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 จังหวัดน่านได้มีการจัดการแสดงที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นจังหวัดน่านหรือนครน่าน ได้แก่ ฟ้อนนครน่าน และยังมีการแสดงรำวงย้อนยุค ซึ่งเป็นการแสดงที่มีเสน่ห์เป็นการแสดงร่วมสมัยที่จะนำเสนอความสุข ความสนุกและความบันเทิงแก่ผู้ชมในครั้งนี้ พร้อมๆกับชมพิธีจุดไฟและดับไฟในกระถางคบเพลิงที่ไม่เหมือนที่ใดๆ
นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวทิ้งท้ายว่า จังหวัดน่านขอเชิญทุกท่านร่วมกันเป็นกำลังใจแก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นการแข่งขันกีฬาของผู้สูงอายุในระดับชาติโดยเริ่มต้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 21-27 เมษายน พ.ศ. 2561.

ข่าวโดย : นิสารัชต์ นิลสว่าง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 248

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738