ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2561 / 17:03:01  
กรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE พร้อมคณะ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพะเยา
กรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE พร้อมคณะ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพะเยา
กรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE พร้อมคณะ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพะเยา โดยจังหวัดพะเยามีสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE มากกว่า 100,000 คน

วันนี้ (12 มิ.ย.61) นางนันทนา ศรีพินิจ ผู้เชี่ยวชาญกรมสุขภาพจิต ประธานกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE พร้อมคณะ เดินทางมาที่ห้องประชุมอาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อติดตามการดำเนินงานจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพะเยา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อเตรียมเข้ารับการประเมินผลระดับประเทศ โดยมีการนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา , ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชม , ชมรม TO BE NUMBER ONE กระทรวงยุติธรรม , ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ พร้อมเยี่ยมชมผลสำเร็จการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา และติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา
ทั้งนี้ จังหวัดพะเยามีการดำเนินงานด้วยคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ซึ่งชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2546 มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา ในหน่วยงาน 6 หน่วยงาน ในสถานศึกษา 280 แห่ง , ในสถานประกอบการ 24 แห่ง , ในชุมชน 54 ชุมชน และในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 9 แห่ง สำหรับการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา ในหน่วยงานมี 6 แห่ง สถานศึกษา 280 แห่ง สถานประกอบการ 46 แห่ง และชุมชน 20 แห่ง ซึ่งจังหวัดพะเยามีสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE มากกว่า 100,000 คน

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 92

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738