ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กรกฎาคม 2561 / 15:12:37  
มหาวิทยาลัยพะเยา มอบจักรยานส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ไร่เชิญตะวัน
มหาวิทยาลัยพะเยา มอบจักรยานส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ไร่เชิญตะวัน
มหาวิทยาลัยพะเยา มอบจักรยานส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ไร่เชิญตะวัน โดยเป็นเส้นทางที่นำแนวคิดของการออกกำลังกาย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผ่านเส้นทางแนวคิดของการท่องเที่ยวจิตวิญญาณ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วานนี้ (9 ก.ค.6) มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายการท่องเที่ยวจักรยานบนฐานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดนิทรรศการ พร้อมด้วย นายวุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต เข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ได้นำจักรยานมอบให้ทางไร่เชิญตะวันใช้สำหรับปั่นจักรยานท่องเที่ยวภายในไร่ จำนวน 50 คัน
ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หัวหน้าโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวจักรยานบนฐานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ไร่เชิญตะวันโมเดล กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่นำ ชุดองค์ความรู้ของพระอาจารย์ มหาวุฒิชัย วชิรเมธี ที่พระอาจารย์ดำเนินการในไร่เชิญตะวัน มาจัดรวบรวม และพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานท่องเที่ยว ซึ่งเส้นทางดังกล่าวได้นำแนวคิดของการออกกำลังกาย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผ่านเส้นทางแนวคิดของการท่องเที่ยวจิตวิญญาณ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นับเป็นการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่อาศัยแนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญในการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยว
สำหรับกิจกรรมการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวจักรยานบนฐานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ไร่เชิญตะวันโมเดล คณะผู้จัดทำโครงการได้ดำเนินการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว จำนวน 2 เส้นทาง คือ เส้นทางภายในไร่เชิญตะวัน โดยมีระยะทางทั้งสิ้น 3.9 กิโลเมตร ใช้เวลาอย่างน้อย 45 นาที และเส้นทางภายนอก ไร่ 15.6 กิโลเมตร ใช้เวลาอย่างน้อย 60 นาที ทั้งนี้ได้จัดทำแผนที่แหล่งท่องเที่ยว โดยพิกัด GIS พร้อมมอบจักรยาน จำนวน 50 คัน และได้นำผู้เข้าร่วมโครงการทดลองปั่นจักรยานท่องเที่ยวไปตามเส้นทางรอบไร่ดังกล่าว

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 54

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738