ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2561 / 10:52:09  
อบจ.พะเยา รับซื้อสับปะรดช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ
อบจ.พะเยา รับซื้อสับปะรดช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ
อบจ.พะเยา รับซื้อสับปะรดช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ โดยเปิดจำหน่ายผลผลิตสับปะรดที่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ภายในศาลากลางจังหวัดพะเยาที่กิโลกรัมละ 4 บาท

หลังจากราคาผลผลิตสับปะรดตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผลผลิตปีนี้มีจำนวนมาก ทำให้ผู้ประกอบการไม่รับซื้อผลผลิต เนื่องจากผลผลิตล้นตลาด ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่ปลูกสับปะรดไม่น้อยกว่า 5 อำเภอ ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทางองค์การบริหารจังหวัดพะเยา จึงได้ทำการอนุมัติเงินงบประมาณจำนวน 1 ล้านบาท เข้าทำการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ โดยการรับซื้อผลผลิตแล้วนำมาจำน่ายในราคาถูกให้กับประชาชน
นายกมลชนก เดชะสิริ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กล่าวว่า หลังจากราคาผลผลิตสับปะรดตกต่ำ ทางกลุ่มเกษตรกรได้มีการขอให้ทาง อบจ.พะเยา ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งทาง อบจ.พะเยา โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ให้ทำการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1 ล้านบาท ใน 5 อำเภอของจังหวัดพะเยาที่ปลูกสับปะรด โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนี้จำนวน 100 ราย สามารถรับซื้อผลผลิตสับปะรดได้ 250 ตัน โดยรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 4 บาท และจำหน่ายให้กับประชาชนในราคา 4 บาทเท่ากัน ซึ่งทาง อบจ.พะเยา ได้เปิดจำหน่ายผลผลิตสับปะรดที่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ภายในศาลากลางจังหวัดพะเยา หากผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการรายใดซื้อเป็นจำนวนมาก ก็จะมีรถบริการส่งถึงบ้าน จึงอยากขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา ภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา หรือจังหวัดใกล้เคียง ช่วยรับซื้อผลผลิตสับปะรด ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเกษตรกร โดยคาดว่าโครงการนี้จะใช้เวลาในการรับซื้อประมาณ 4 วัน

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 70

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738