ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2561 / 16:59:36  
ลำพูน เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกัน 3 โรค
ลำพูน เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกัน 3 โรค
พบรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ลำพูนแล้ว 103 ราย อำเภอแม่ทามากที่สุด นายแพทย์สาธารณสุขลำพูน ขอประชาชนร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามหลัก 5 ส. 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 5 ส 3 เก็บ 3 โรค ณ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยนายวิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 5 ส. 3 เก็บ 3 โรค จิตอาสาทำความดีทั่วประเทศ ในสถานที่ราชการ อาทิ ศูนย์ราชการ ที่ว่าการอำเภอ เทศบาล องค์กรส่วนท้องถิ่นสำนักงานสาธารณสุข และโรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมกันทั่วประเทศ กำหนดระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 9 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งนี้ พบข้อมูลจากการรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเขต 1 ภาคเหนือตอนบน ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 มีผู้ป่วยไข้เลือดออกรวมทั้งสิ้น 1,882 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 32.14 ต่อแสนประชากร ซึ่งจังหวัดลำพูน พบผู้ป่วยเป็นลำดับที่ 5 ของเขต มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 25.36 ต่อแสนประชากร หรือ 103 ราย ทั้งนี้ ในส่วนสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พบรายงานผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 มากที่สุดในจังหวัดลำพูน มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวนทั้งสิ้น 58 ราย อัตราป่วย 144.86 ต่อแสนประชากร ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพบหมู่บ้านที่เกิดโรคไข้เลือดออกจนเป็นพื้นที่ต่อเนื่อง คือ บ้านป่าเลา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่ดังกล่าวสามารถควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นที่เรียบร้อย โดยพบผู้ป่วยรายสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ขณะเดียวกันยังคงพบผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลอื่นๆประปราย
ขณะเดียวกันนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน จึงมีน้ำขังในภาชนะต่างๆเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและกลายเป็นตัวแก่อย่างรวดเร็ว จะเห็นได้ว่ามาตรการในการป้องกันโรคที่ดีที่สุด คือการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ด้วยความห่วงใยจึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันดำเนินการตามหลัก 3 เก็บ ได้แก่ “เก็บบ้าน” ให้โล่งอากาศปลอดโปร่งไม่ให้ยุงเกาะพัก “เก็บขยะ” เศษภาชนะ ไม่ให้มีพื้นที่เพาะพันธุ์ยุง และ “เก็บน้ำ” ปิดฝาภาชนะให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำ ไม่ให้ยุงลายวางไข่ทำ ทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน โรงเรียน ศาสนสถาน สถานรับเลี้ยง เด็กโรงพยาบาล รวมทั้งการกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยภายในบ้าน ร่วมกับการป้องกันไม่ให้ยุงกัด ใช้ยาทากันยุง นอนกางมุ้ง ช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคในห้วงระยะเวลานี้

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 118

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738