ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2561 / 16:59:46  
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ดีเดย์ เปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่ 19 กรกฎาคม นี้
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ดีเดย์ เปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่ 19 กรกฎาคม นี้
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ดีเดย์ 19 กรกฎาคม นี้ เปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่ (JOB READY CENTER) แก้ไขปัญหาบัณฑิตว่างงาน

นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิด “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่”(JOB READY CENTER) อย่างเป็นทางการในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการจ้างงานบัณฑิตที่ประสบปัญหาการว่างงาน ตามนโยบายของ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางานได้กำหนดจัดตั้ง “ศูนย์ที่นี่มีงานทำ”(JOB READY CENTER) เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง สุราษฎร์ธานี สงขลา กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปราจีนบุรี โดยจะได้รวบรวมตำแหน่งงานว่างและข้อมูลผู้สมัครงานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อจับคู่ในการหางาน มีการเชื่อมโยงข้อมูลผู้สมัครงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้ผู้สมัครงานที่ยังขาดทักษะในด้านต่างๆ ได้เลือกฝึกอบรมหลักสูตรที่ต้องการในการพัฒนาตนเอง นำไปใช้ในการสมัครงาน หรือประกอบอาชีพอิสระและการแนะแนวอาชีพให้แก่ผู้สมัครงานให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและการประกอบอาชีพอิสระ
ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ยังไม่มีงานทำได้ลงทะเบียนสมัครงานผ่าน “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่”(JOB READY CENTER) ด้วยตนเอง หรือลงทะเบียนผ่านระบบอินทราเน็ตศูนย์ส่งเสริมการจ้างงานบัณฑิต https://goo.gl/mKpVDd เพื่อสำนักงานจัดหางานจะได้จัดหาตำแหน่งงานว่างที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และส่งตัวเข้ารับการสัมภาษณ์จากนายจ้าง/ผู้ประกอบการเพื่อการบรรจุงานให้มีอาชีพมีรายได้ต่อไป ด้านนายจ้าง / ผู้ประกอบการสามารถแจ้งตำแหน่งงานว่างได้ 2 ช่องทาง คือ ทางแฟกซ์ หมายเลข 0 5311 2743 หรือ E-mail : vgnew_cmi@hotmail.com สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่”(JOB READY CENTER)สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทร .053 - 112744 - 6 ต่อ 18 ทุกวันเวลาราชการ

ข่าวโดย : พิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวชนิสา ชมศิลป์
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 116

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738