ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2561 / 15:25:19  
จังหวัดพะเยามอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน งานมหกรรมรวมพลกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561
จังหวัดพะเยามอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน งานมหกรรมรวมพลกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561
จังหวัดพะเยามอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน งานมหกรรมรวมพลกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด กองทุนแม่ของแผ่นดินพัฒนาบุคคลสู่การพัฒนายั่งยืน

นายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินงานมหกรรมรวมพลกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินพัฒนาบุคคลสู่การพัฒนายั่งยืน ซึ่งสำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดขึ้นที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการและสมาชิกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 9 อำเภอรวม 250 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้
พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธาน มอบเข็มกองทุนแม่ของแผ่นดิน , มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา แก่หมู่บ้านต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2561 จำนวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน , มอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แก่หมู่บ้านต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2561จำนวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน มอบโล่เกียรติคุณ และวัสดุสนับสนุนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561จำนวน 9รางวัล , ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา นำคณะกรรมการเครือข่าย และสมาชิก กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา กล่าวเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด , พิธีทอดผ้าป่าเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพะเยาประจำปี 2561 , ปล่อยขบวนรถแห่เงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ของหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 จำนวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน และการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดพะเยาประจำปี 2561 จำนวน 9 หมู่บ้านชุมชน

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 113

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738