ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2561 / 12:51:55  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ติดตามคืบหน้าการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ติดตามคืบหน้าการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ติดตามคืบหน้าการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก พบหลายหน่วยงานมีการเตรียมความคืบหน้าไปมาก เตรียมพร้อมเปิดจุดผ่านแดนฯ ประมาณกลางเดือนธันวาคมนี้

วานนี้ (7 พ.ย.61) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรแกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอภูซาง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูซาง จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ประชุมร่วมกับนายอำเภอภูซาง หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการรายงานการเตรียมความพร้อม ซึ่งพบว่าหลายหน่วยงานมีการดำเนินการคืบหน้าไปมากตามลำดับ โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาพื้นที่ เพื่อรองรับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก จำนวน 125 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารทำการของศุลกากร อาคารตรวจสอบสินค้าเข้า – ออก อาคารเก็บสินค้า ลานจอดรถและพื้นที่พักสินค้า นอกจากนี้ ยังเตรียมทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมพื้นที่ หรือ EIA ศึกษาสำรวจ ออกแบบและวางผังพื้นที่เฉพาะของพื้นที่สนับสนุนด่านชายแดน การพัฒนาส่วนประกอบในพื้นที่สนับสนุนด่านชายแดน และพัฒนาเมืองน่าอยู่หน้าด่านชายแดน รวมงบประมาณกว่า 500 ล้านบาท โดยยังคงยืนยันที่จะทำการเปิดจุด ผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ตามที่รัฐบาลกำหนดไว้
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า เมื่อมีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกแล้ว จะเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ตลอดจน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยา กับแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว ซึ่งจะมีมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบัน จากหลักร้อยล้านบาทเป็นหลายพันล้านบาท จังหวัดพะเยามีการเตรียมพร้อมรองรับในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ตรวจเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งกล้วย ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี รองรับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอภูซาง จากผลการเปิดจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งจะมีการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนในพื้นที่ ในอนาคตจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการให้บริการด้านการท่องเที่ยว การค้าขายสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP รายได้จากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ซึ่งจะส่งผลให้ความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวมดีขึ้น

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 150

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738