ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2561 / 18:39:48  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์
พุทธศาสนิกชนใน จ.แม่ฮ่องสอนร่วม รับฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ที่วัดพระธาตุดอยกองมู

บ่ายวันนี้( 8 พฤศจิกายน 2561)จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ตามโครงการเทศน์การกุศล 77 รวมใจเทศน์การกุศลเพื่อเยาวชนไทย โดยพระครูวิรัช วิริยธัมโม เจ้าคณะตำบลปางมะผ้า พระปลัดจิตตพัฒน์ อัคคปัญโญ เจ้าอาวาสวัดภูสมะและพระอธิการพัฒสา ปวัทฒโน เจ้าอาวาสวัดขุ่ม อ.ขุนยวม ที่วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตต์ เจ้าคณะ จ.แม่ฮ่องสอนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอนเป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อเป็นการ ส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยและทุกกลุ่มอาชีพได้ใกล้ชิดผูกพันในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อนำรายได้ให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ใช้เป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในทุกจังหวัด ซึ่งได้จตุปัจจัยจำนวน 186,559 บาท
พุทธศาสนิกชนมีความเชื่อว่า อานิสงส์การฟังเทศน์มหาชาติให้จบเพียงวันเดียวครบทั้ง 13 กัณฑ์จะเป็นเหตุให้สำเร็จความปรารถนาทุกประการคือ เมื่อตายไปแล้วจะไม่ตกนรก /ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ จะเสวยทิพยสมบัติมโหฬาร/จะมีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้า พระนามว่า ศรีอริยเมตไตย / ได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพักตร์ของพระพุทธองค์และ จะได้ดวงตาเห็นธรรม/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศุภวัฒน์ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.มส. บรรณาธิการข่าว
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 214

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738