ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2562 / 09:53:25  
อบต.บ้านตุ่น เตรียมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
อบต.บ้านตุ่น เตรียมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เตรียมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้แสดงออก และตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก

นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ สนามโรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง) ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการอบรมสั่งสอนเด็ก ให้เด็ก ๆ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก ได้ร่วมกิจกรรมในสังคมที่แตกต่าง ให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัย โดยภายในงานมีกิจกรรม การตอบปัญหาชิงรางวัล การแสดงตีกลองสะบัดชัย การแสดงจากโรงเรียนดอกบัว (ราษฎร์บำรุง) และอื่นๆอีกมากมาย
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการศึกษา สำนักปลัด โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๒๓๐๙๘

ข่าวโดย : พรนภา มะอุเต็น น.ศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ม.พะเยา
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 141

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738