ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กุมภาพันธ์ 2562 / 10:29:37  
เกิดหมอกควันปกคลุมในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมีค่า PM2.5 และค่า AQI สูงเกินค่ามาตรฐาน ถึงระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนแล้ว
เกิดหมอกควันปกคลุมในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมีค่า PM2.5 และค่า AQI สูงเกินค่ามาตรฐาน ถึงระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนแล้ว
เกิดหมอกควันปกคลุมในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมีค่า PM2.5 และค่า AQI สูงเกินค่ามาตรฐาน ถึงระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนแล้ว ขณะที่เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดพะเยาร่วมกับชาวบ้าน ทำแนวกันไฟป้องกันการเกิดไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน

สภาพโดยทั่วไปที่จังหวัดพะเยาวันนี้ (12 ก.พ.62) ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณกว๊านพะเยา ที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัด ทั้งนี้ตรงกับการรายงานคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ที่ระบุว่า ค่า PM2.5 และดัชนีคุณภาพอากาศ หรือค่า AQI ที่วัดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศศูนย์วิทยาศาสตร์กว๊านพะเยา มีค่าเท่ากับ 54 และ 109 ตามลำดับ ซึ่งถือว่าสูงเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ ค่า PM2.5 ต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนค่า AQI ต้องไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM 10 จังหวัดพะเยาวันนี้ (12 ก.พ.62) วัดได้ 82ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แม้จะไม่เกินค่ามาตรฐานที่ 120 ก็ตาม แต่ค่า PM2.5 และค่า AQI กลับสูงเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งเริ่มส่งผกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแล้ว
ขณะที่เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา ร่วมกันทำแนวกันไฟในพื้นที่รอบวัดอนาลโยทิพยาราม เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน โดยการตัดหญ้าและขูดเก็บบริเวณขอบแนว ที่บริเวณวัดอนาลโย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา เพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นและจะส่งผลกระทบต่อปัญหาหมอกควันในพื้นที่

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 378

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738