ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กุมภาพันธ์ 2562 / 15:17:41  
จังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา เชิญชวน วัด สถานศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน พร้อมใจปฏิบัติเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
จังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา เชิญชวน วัด สถานศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน พร้อมใจปฏิบัติเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
จังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา เชิญชวน วัด สถานศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน พร้อมใจปฏิบัติเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืนมั่นคง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่า วันมาฆบูชา เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนาและมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ และในการประชุมมหาเถรสมาคม ได้มีมติกำหนดให้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืนมั่นคง
จังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนวัด สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชน พร้อมใจกันถือปฏิบัติเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ดังนี้ ประดับธงชาติ ธงศาสนา (ธงธรรมจักร) ตามวัด หน่วยงาน สถานศึกษา บริษัทห้างร้าน อาคารบ้านเรือน และร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ ในระหว่างวันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2562 , งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่ง นิมนต์พระภิกษุสงฆ์แสดงปาฐกถาธรรมและจัดกิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน และเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขทุกชนิด เจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 185

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738