ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กุมภาพันธ์ 2562 / 19:46:06  
สุดอลังการ งานเดินแบบการกุศล"เสน่ห์ผ้า เสน่ห์แม่ฮ่องสอน เสน่ห์ชีวิต"
สุดอลังการ งานเดินแบบการกุศล"เสน่ห์ผ้า เสน่ห์แม่ฮ่องสอน เสน่ห์ชีวิต"
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานเดินแบบการกุศล "เสน่ห์ผ้า เสน่ห์แม่ฮ่องสอน เสน่ห์ชีวิต" ณ เวทีกลางงานฤดูหนาวและงานรื่นเริงจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อหารายได้สมทบทุนแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คืนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานเดินแบบการกุศล “เสน่ห์ผ้า เสน่ห์แม่ฮ่องสอน เสน่ห์ชีวิต” ณ เวทีกลางงานฤดูหนาวและงานรื่นเริงจังหวัดแม่ฮ่องสอน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อหารายได้สมทบทุนแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เช่น ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ และทุนการศึกษาให้กับเด็กในจังหวัด และเป็นการส่งเสริมการใช้ผ้าชาติพันธุ์ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสู่สากล อีกทั้งเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น สถานศึกษา ภาคเอกชน เครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายสตรี และประชาชน ได้มีส่วนร่วมและเผยแพร่ผ้าชาติพันธุ์ประจำท้องถิ่น
กิจกรรมมีการจำหน่ายคูปองและดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายแบบ นางแบบ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณกุศล มีจุดบันทึกภาพ ได้แก่ จุดชมวิวบ้านจ่าโบ่ ซึ่งเป็นวิวเสมือนจริงที่สามารถบันทึกภาพออกมาได้สวยงาม จุดทุ่งบัวตองบาน ณ ลานแม่อูคอ และจุด “เสน่ห์ผ้า เสน่ห์แม่ฮ่องสอน เสน่ห์ชีวิต” และมีการแสดงชุด “ระบำชาวเขา” จากโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สำหรับครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเดินแบบจำนวนร้อยกว่าชีวิต โดยเริ่มจากการเปิดตัวการเดินแบบ “เสน่ห์ผ้า เสน่ห์แม่ฮ่องสอน เสน่ห์ชีวิต” โดยนางสาวศุภัสษร เล้าเศษการ มิสแกรนด์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2018 ต่อด้วยการเดินแบบชุด “Exotic Maehongson” (แม่ฮ่องสอนแปลกใหม่) โดยนางสาวแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562, การเดินแบบชุด“เสน่ห์ผ้า”โดยดาวเด่นสถาบันการศึกษาและนางแบบสถาบันสิ่งทอ จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), การเดินแบบชุด “เสน่ห์แม่ฮ่องสอน” โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กร และประชาชนทั่วไป, การเดินแบบชุด “เสน่ห์ชีวิต” โดยหัวหน้าส่วนราชการ และการเดินแบบชุดกิตติมศักดิ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 254

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738