ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กุมภาพันธ์ 2562 / 20:33:39  
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ชวนรักษ์โลกต้อนรับวันวาเลนไทน์ จัดกิจกรรม แบ่งปันความรักให้น้อง สร้างสำนึกรักษ์โลก
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ชวนรักษ์โลกต้อนรับวันวาเลนไทน์ จัดกิจกรรม แบ่งปันความรักให้น้อง สร้างสำนึกรักษ์โลก
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ชวนรักษ์โลกต้อนรับวันวาเลนไทน์ ร่วมแบ่งปันความรักแก่สังคม สัตว์ป่า และธรรมชาติ จัดกิจกรรม แบ่งปันความรักให้น้อง สร้างสำนึกรักษ์โลก

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ได้จัดกิจกรรม “แบ่งปันความรักให้น้อง สร้างสำนึกรักษ์โลก” ขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อต้อนรับเดือนแห่งความรัก แสดงออกถึงการแบ่งปันความรักให้แก่สังคม สัตว์ป่า ธรรมชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าแก่เด็กและเยาวชน โรงเรียนวัดดอนจั่น ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 500 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยในปีนี้สำนักงานพัฒนาพิงคนคร มีเป้าหมายในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแก่เยาวชน เพื่อสร้างสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งการสร้างความร่วมมือร่วมกันระหว่างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการมุ่งพัฒนาสังคมร่วมกัน อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเป็นการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “Saving the world” เปิดโอกาสให้เยาวชนที่ขาดทุนทรัพย์ ขาดโอกาส หรือผู้พิการ ได้ร่วมกิจกรรมกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมีเป้าหมายจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันป้อนอาหารแก่คู่รัก “จอย” - “มอส” คู่รักยีราฟคู่แรกแห่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อแสดงออกถึงการแบ่งปันความรักที่ให้แก่สังคม สัตว์ป่า ธรรมชาติ และเป็นการฉลองความรักอันยืนยาวของ “จอย” และ “มอส” ที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 ที่เติบโตมาพร้อมกับการเปิดให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในปี 2562 นี้
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมแบ่งปันความรักให้แก่สังคม สัตว์ป่า ธรรมชาติ ร่วมรักษ์โลกให้น่าอยู่ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โทร. 053 – 920000, Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Nai Night Safari หรือ Line@:nightsafari

ข่าวโดย : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 175

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738