ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กุมภาพันธ์ 2562 / 23:41:06  
ลำพูนประกาศแนะนำการดูแลสุขภาพ ปชช. ระดมทุกส่วนปฏิบัติการตอบโต้ PM 2.5 เข้มข้น
ลำพูนประกาศแนะนำการดูแลสุขภาพ ปชช. ระดมทุกส่วนปฏิบัติการตอบโต้ PM 2.5 เข้มข้น
ลำพูน-ปฏิบัติการตอบโต้ฝุ่น PM 2.5 ระดมรถฉีดน้ำกว่า 50 คัน ฉีดเพิ่มความชื้นในอากาศ ออกประกาศให้คำแนะนำสุขภาพประชาชน เตรียมพร้อมประสานสำนักฝนหลวงทำฝนเทียม

บ่ายวันนี้ (12 ก.พ.62) สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ลำพูน มีค่าสูงขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศปิด กระแสลมอ่อน จังหวัดลำพูน โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จึงได้มีการระดมรถฉีดน้ำกว่า 50 คัน ปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้อากาศ และร่วมสร้างความตระหนักต่อสถานการณ์
และจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (12 ก.พ.62) เมื่อเวลา 23.00 น. ที่จังหวัดลำพูน สามารถตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีค่าเท่ากับ 90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (สีส้ม) ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ขณะที่หลายจังหวัดภาคเหนือ ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีค่ามากกว่า 150 – 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับวิกฤติ (สีแดง) และส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนแล้ว
ล่าสุด เมื่อเวลา 23.30 น. (12 ก.พ.62) ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน มีประกาศให้คำแนะนำด้านสุขภาพกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง (เด็ก สตรี คนชรา ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ) ควรงดการออกกำลังกายกลางแจ้ง หากต้องทำงานในที่โล่งแจ้ง ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง พร้อมเตรียมประสานสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อจัดทำฝนเทียมต่อไป

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 279

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738